چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران

با اعلام ریاست کنفرانس های مهندسی مرکز علمی آموزشی و پژوهشی أرگ، آغاز به کار چهارمین دوره کنفرانس های سالانه ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران به طور رسمی اعلام گردید.

دبیر اجرائی کنفرانس های مهندسی أرگ با اشاره به این موضوع که این کنفرانس، ادامه کنفرانس های سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران می باشد افزود، عنوان این کنفرانس بنابه سیاست های جدید مجموعه تغییر یافته است.

مسئولین کنفرانس از کلیه محققین و دانش پژوهان گرامی برای هر چه پربارتر برگزار شدن این کنفرانس تقاضای مشارکت و همکاری هر چه بیشتر را دارند.

آدرس : مشهد - بلوار امامت - امامت 21- پلاک 84.1 - طبقه سوم - دفتر مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-11): 36108748 - 051

پست الکترونیک: Info@argconf.ir