کنفرانس مهندسی عمران

سومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

آدرس : مشهد - بلوار امامت - امامت 31- پلاک 84.1 - طبقه سوم - دفتر مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-9): 36108748 - 051

پست الکترونیک: Info@argconf.ir