پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران

به استحضار می رساند

بسته همایش کلیه شرکت کنندگان محترم تحویل اداره مرکزی پست مشهد گردید

کلیه مقالات که مدارک آن تحویل پست شده است از سایت کنفرانس حذف گردیده است

مقتضی است شرکت کنندگان محترم از طریق کد پیگیری مرسوله پستی از طریق سامانه اینترنتی پیگیری مرسولات پستی، پیگیر مرسوله خود باشند، عواقب هرگونه عدم پیگیری که منجر به برگشت بسته به دبیرخانه کنفرانس گردد بر عهده شرکت کنندگان می باشد

آدرس : خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار امامت - امامت 21- پلاک 84.1 - طبقه سوم - دفتر مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ مشهد

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-11): 36108748 - 051

پست الکترونیک: Info@argconf.ir