کنفرانس مهندسی عمران

سومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

بدینوسیله ریاست کمیته اجرائی کنفرانس، پایان مهلت رسمی پذیرش مقالات کنفرانس های مهندسی أرگ را اعلام می دارد

آمار این دوره از کنفرانس های مهندسی به شرح ذیل می باشد:

تعداد کل شرکت کنندگان : 112 نفر

تعداد کل مقالات ارسالی به دبیرخانه : 121 مقاله

تعداد کل مقالات پذیرش شده نهایی : 72 مقاله

آدرس : مشهد - بلوار امامت - امامت 31- پلاک 84.1 - طبقه سوم - دفتر مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-9): 36108748 - 051

پست الکترونیک: Info@argconf.ir