کنفرانس مهندسی عمران

دومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

کمیته برگزاری کنفرانس های علمی "مرکز علمی پژوهشی أرگ"

ضمن اعلام پایان مهلت پذیرش مقالات کنفرانس های سه گانه به اطلاع میرساند، نتایج داوری کلیه مقالات ارسال شده حداکثر تا تاریخ 1396/02/19اعلام خواهد شد

لذا مقتضی است کلیه محققینی که مقاله آن ها مورد پذیرش داوری قرار گرفته است، حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 14) روز 1396/02/20 از طریق پروفایل خود با مراجعه به بخش "فاکتورها" نسبت به واریز هزینه ثبت نام و تکمیل فرآیند آن اقدام فرمایند

بدیهی است پس از تاریخ مذکور کلیه مدارک جهت آماده سازی به واحد چاپخانه ارسال شده و مقالاتی که تا این تاریخ روند ثبت نام شان تکمیل نشده باشد از لیست کنفرانس حذف خواهند شد

آدرس : مشهد - بلوار امامت - امامت 12- پلاک 32.1 - ساختمان مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-9): 36108748 - 051

پست الکترونیک: Info@argconf.ir