پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران

با اعلام ریاست کنفرانس های علمی مرکز علمی آموزشی و پژوهشی أرگ مشهد، آغاز به کار پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران به طور رسمی اعلام می گردد.

در این دوره از کنفرانس، اعضای هیئت علمی 18 دانشگاه معتبر از سراسر کشور در قالب کمیته داروان و کمیته علمی کنفرانس، در برگزاری این رویداد مجموعه را همراهی می نمایند.

دبیر اجرائی کنفرانس های مهندسی أرگ با اشاره به این موضوع که این کنفرانس، ادامه کنفرانس های سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی می باشد افزود، عنوان این کنفرانس بنابه سیاست های جدید مجموعه جهت پوشش بیشتر و ادغام رشته های مکمل، تغییر یافته است.

همچنین در سال گذشته این کنفرانس موفق گردید در لیست اسامی "کنفرانس های مهم ایران" در سایت محترم سیویلیکا قرار گیرد.

مسئولین کنفرانس از کلیه محققین و دانش پژوهان گرامی برای هر چه پربارتر برگزار شدن این کنفرانس تقاضای مشارکت و همکاری هر چه بیشتر را دارند.

آدرس : مشهد - بلوار امامت - امامت 21- پلاک 84.1 - طبقه سوم - دفتر مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-11): 36108748 - 051

پست الکترونیک: Info@argconf.ir