پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران

بنابر اعلام دبیر اجرایی کنفرانس، به منظور تشویق محققین گرامی جهت ارسال مقالات با کیفیت علمی بالا، مقرر گردید به سه مقاله برتر از بین مقالات ارسالی بنابه نظر کمیته داوران کنفرانس، مبلغ پنج میلیون ریال حق تشویقی نقدی پرداخت گردد.

سه مقاله برگزیده پس از اجماع اعضای کمیته داوران، در روز پایانی کنفرانس (26 آبان ماه 1397) در صفحه اصلی سایت کنفرانس معرفی شده و حق تشویقی نقدی پنج میلیون ریالی به شماره حساب ارسال کننده مقالات واریز خواهد شد.

آدرس : مشهد - بلوار امامت - امامت 21- پلاک 84.1 - طبقه سوم - دفتر مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-11): 36108748 - 051

پست الکترونیک: Info@argconf.ir