ششمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان گرامی می رساند، پس از ارجاع مقاله به داور، حداکثر مهلت داوری مقاله یک هفته می باشد. لذا نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش مقاله حداکثر یک هفته پس از تاریخ ارجاع مقاله به داور معین خواهد شد. آندسته از شرکت کنندگانی که مقاله آنها مورد تائید داوری قرار گفته و نیاز به دریافت تاییدیه دارند، می توانند پس از واریز هزینه ثبت نام نهائی در کنفرانس که از بخش "فاکتورها" انجام خواهد شد، ایمیل مبنی بر درخواست صدور تاییدیه اینترنتی پذیرش مقاله در کنفرانس را به ایمیل دبیرخانه (info@argconf.ir) ارسال فرمایند. تاییدیه پذیرش اینترنتی مقاله حداکثر ظرف مدت 24 ساعت صادر و به ایمیل ایشان ارسال خواهد شد.

خاطر نشان می گردد تاییدیه ها خطاب به یک سازمان، دانشگاه، نهاد و ... تنظیم خواهد شد. لذا الزامیست در متن ایمیل درخواست تاییدیه، معین نمایند که تاییدیه خطاب به چه ارگانی تنظیم گردد.

آدرس : خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار امامت - امامت 21- پلاک 84.1 - طبقه سوم - دفتر مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ مشهد

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-11): 36108748 - 051

پست الکترونیک: Info@argconf.ir