دومین کنفرانس سالانه ملی شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز ایران

اعضای کمیته علمی و داوران دومین دوره کنفرانس های سالانه ملی شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز ایران :

دکتر یعقوب منصور پناه          دانشیار دانشگاه لرستان                    تخصص : شیمی

دکتر قدسیه باقرزاده               دانشیار دانشگاه بیرجند                    تخصص : شیمی

دکتر فاطمه رفیع منزلت          استادیار دانشگاه اصفهان                  تخصص : پلیمر

دکتر میلاد غنی                    استادیار دانشگاه مازندران                 تخصص : شیمی

دکتر عباس دادخواه تهرانی       استادیار دانشگاه لرستان                  تخصص : شیمی

دکتر ولی اله نوبخت                استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز     تخصص : شیمی

دکتر انسیه قاسمیان لمراسکی    استادیار دانشگاه ایلام                     تخصص : شیمی

دکتر سعید اسد پور                 استادیار دانشگاه شهرکرد                 تخصص : شیمی

دکتر روح الله خانی                 استادیار دانشگاه بیرجند                   تخصص : شیمی

دکتر زهرا ساعدی                  استادیار دانشگاه ایلام                      تخصص : شیمی

دکتر علی زراعتکار مقدم          استادیار دانشگاه بیرجند                    تخصص : مهندسی شیمی

دکتر سید امید رستگار            استادیار دانشگاه کردستان                  تخصص : مهندسی شیمی - نفت و گاز

آدرس : خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار امامت - امامت 21- پلاک 84.1 - طبقه سوم - دفتر مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ مشهد

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-11): 36108748 - 051

پست الکترونیک: Info@argconf.ir