ششمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران

آخرین مهلت پرداخت اینترنتی هزینه فاکتور، جهت ثبت نام نهایی مقالات، پایان روز (ساعت 12 شب) یکشنبه 5 خرداد ماه می باشد

مقتضی است آندسته از شرکت کنندگانی که وضعیت مقاله آن ها تایید داور می باشد، با مراجعه به بخش "فاکتورها" از پروفایل خود، نسبت به واریز اینترنتی فاکتور صادر شده جهت ثبت نهایی مقاله در کنفرانس اقدام فرمایند

بدیهی است آندسته از مقالاتی که تا پایان زمان مذکور ثبت نهایی نشده باشند، از لیست کنفرانس حذف خواهند شد

آدرس : خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار امامت - امامت 21- پلاک 84.1 - طبقه سوم - دفتر مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ مشهد

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-11): 36108748 - 051

پست الکترونیک: Info@argconf.ir