کنفرانس مهندسی مکانیک

سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی

آندسته از شرکت کنندگانی که مقاله آن ها مورد پذیرش داوری قرار گرفته است می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری 20 اردیبهشت ماه 1396 از طریق پروفایل خود با مراجعه به بخش "فاکتورها" نسبت به واریز هزینه ثبت نام مقاله خود در کنفرانس اقدام فرمایند.

بدیهی است پس از تاریخ مذکور مقالاتی که فاکتور نهایی شان صادر نشده باشد از لیست کنفرانس حذف خواهند شد

آدرس : مشهد - بلوار امامت - امامت 12- پلاک 32.1 - ساختمان مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-9): 36108748 - 051

پست الکترونیک: Info@argconf.ir