کنفرانس مهندسی مکانیک

سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی

با اعلام پایان مهلت ثبت نام نهایی مجموعه کنفرانس های مهندسی أرگ از آندسته از شرکت کنندگانی که مقاله آنها ثبت نام نهایی شده است در خواست می گردد

آدرس دقیق پستی و اطلاعات تماس خود را جهت ارسال بسته های همایش به ایمیل دبیرخانه (info@argconf.ir) ارسال نمایند

همچنین در متن ایمیل به عنوان مقاله ارسالی خود اشاره نمایند

آدرس : مشهد - بلوار امامت - امامت 12- پلاک 32.1 - ساختمان مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-9): 36108748 - 051

پست الکترونیک: Info@argconf.ir