چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ایران

با اعلام ریاست کنفرانس های مهندسی مرکز علمی آموزشی و پژوهشی أرگ، آغاز به کار چهارمین دوره کنفرانس های سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ایران به طور رسمی اعلام گردید.

دبیر اجرائی کنفرانس های مهندسی أرگ با اشاره به این موضوع که این کنفرانس، ادامه کنفرانس های سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و بیو الکتریک ایران می باشد افزود، عنوان این کنفرانس بنابه سیاست های جدید مجموعه جهت پوشش بیشتر و ادغام رشته های مکمل، تغییر یافته است.

مسئولین کنفرانس از کلیه محققین و دانش پژوهان گرامی برای هر چه پربارتر برگزار شدن این کنفرانس تقاضای مشارکت و همکاری هر چه بیشتر را دارند.

آدرس : مشهد - بلوار امامت - امامت 21- پلاک 84.1 - طبقه سوم - دفتر مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-11): 36108748 - 051

پست الکترونیک: Info@argconf.ir