چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ایران

آخرین وضعیت اعضای کمیته داوران کنفرانس های مهندسی أرگ که تا این لحظه عضویتشان در کمیته داوری مقالات نهایی شده است اعلام می گردد:

جناب آقای دکتر هادی خرمی شاد         هیئت علمی محترم دانشگاه علم و صنعت ایران

سرکار خانم دکتر اکرم شیخی               هیئت علمی محترم دانشگاه لرستان

جناب آقای دکتر محمد وجدی              هیئت علمی محترم دانشگاه محقق اردبیلی

جناب آقای دکتر نبرد حبیبی                هیئت علمی محترم دانشگاه کردستان

جناب آقای دکتر کاوه کرمی                 هیئت علمی محترم دانشگاه کردستان

جناب آقای دکتر عطا چیت ساز خویی     هیئت علمی محترم دانشگاه ارومیه

جناب آقای دکتر محمد غلامی               هیئت علمی محترم دانشگاه مازندران

سرکار خانم مهندس زهره فصیح فر         هیئت علمی محترم دانشگاه حکیم سبزواری

سرکار خانم دکتر الهام پور مهابادیان        هیئت علمی محترم دانشگاه میراث فرهنگی

آدرس : مشهد - بلوار امامت - امامت 21- پلاک 84.1 - طبقه سوم - دفتر مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-11): 36108748 - 051

پست الکترونیک: Info@argconf.ir