چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ایران

بنابر اعلام موسسه بین المللی ماتریس پدیا اتریش نماینده MPT اتریش، امکان اعطای گواهینامه بین المللی شرکت در کنفرانس های علمی أرگ برای هر یک از شرکت کنندگانی که مقاله ایشان در کنفرانس پذیرش نهایی گردد و نیازمند دریافت گواهینامه بین المللی شرکت در کنفرانس می باشند فراهم شده است.

گواهینامه های صادره دارای هولوگرام و مهر برجسته بوده و قابلیت ثبت و رهگیری آنلاین در وب سایت اصلی موسسه مربوطه به آدرس (http://www.mpt-academy.at) را دارا هستند.

آدرس : مشهد - بلوار امامت - امامت 21- پلاک 84.1 - طبقه سوم - دفتر مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-11): 36108748 - 051

پست الکترونیک: Info@argconf.ir