چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ایران

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان گرامی می رساند، آندسته از محققینی که تمایل به دریافت گواهینامه بین المللی موسسه MPT اتریش (موسسه شایگان نمایندگی ایران) را دارند می بایست حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز دوشنبه مورخ 21 آبان ماه، هزینه صدور به مبلغ 15.000 تومان (تمام این مبلغ حق صدور موسسه شایگان می باشد) را به ازای هر گواهینامه درخواستی به شماره کارت 6037997261173158 بانک ملی به نام امیررضا گلکاریان واریز نموده و تصویر فیش واریزی را به ایمیل دبیرخانه (info@argconf.ir) ارسال فرمایند.

شایان ذکر است هزینه درخواستی بابت صدور یک گواهینامه می باشد که در آن نام تمامی نویسندگان قید خواهد شد. در صورت نیاز به تعداد بیشتر گواهینامه (مثلا به تعداد تمامی نویسندگان) حتما می بایست به تعداد درخواست، هزینه مذکور واریز گردد.

حتما در متن ایمیل، عنوان مقاله ای که برای گواهینامه آن هزینه واریز شده است، ذکر گردد.

این درخواست در ساعت 14 ظهر روز دوشنبه 21 آبان ماه به نمایندگی MPT اتریش ارسال خواهد شد و به درخواست های پس از زمان مذکور پاسخ داده نمی شود.

آدرس : مشهد - بلوار امامت - امامت 21- پلاک 84.1 - طبقه سوم - دفتر مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-11): 36108748 - 051

پست الکترونیک: Info@argconf.ir