دومین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

اعضای کمیته علمی و داوران دومین دوره کنفرانس های سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران :

دکتر بلقیس باورصاد          دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز     تخصص : مدیریت

دکتر رضا جامعی              دانشیار دانشگاه کردستان                تخصص : حسابداری

دکتر ولی خدادادی            دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز    تخصص : حسابداری

دکتر محبوبه فراهتی          استادیار دانشگاه سمنان                 تخصص : اقتصاد

دکتر زهرا نیکخواه فرخانی   استادیار دانشگاه بجنورد                 تخصص : مدیریت

دکتر فرهاد وفایی              استادیار دانشگاه کردستان              تخصص : مدیریت

دکتر میثم مدرسی            استادیار دانشگاه سمنان                  تخصص : مدیریت

آدرس : خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار امامت - امامت 21- پلاک 84.1 - طبقه سوم - دفتر مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ مشهد

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-11): 36108748 - 051

پست الکترونیک: Info@argconf.ir