کنفرانس مهندسی برق

دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیو الکتریک ایران

ازکلیه شرکت کنندگان محترم درخواست می گردد از آنجا که کنفرانس پیش رو به صورت غیر حضوری برگزار می گردد و بسته های همایش در روز برگزاری کنفرانس به آدرس پستی شرکت کنندگان ارسال خواهد شد، لذا به هنگام ایجاد پروفایل جهت ثبت نام در سایت کنفرانس تلفن و آدرس دقیق و صحیح پستی خود را وارد نمایند

آدرس : مشهد - بلوار امامت - امامت 12- پلاک 32.1 - ساختمان مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-9): 36108748 - 051

پست الکترونیک: Info@argconf.ir