کنفرانس مهندسی عمران

دومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
ارتباط با ما

آدرس دبیرخانه:

مشهد - بلوار امامت - امامت 12 - پلاک 32.1 - دبیرخانه کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-9):

051-36108748

ایمیل دبیرخانه:

Info@ARGconf.ir

ایمیل مستقیم مسئول پاسخگویی به سوالات کنفرانس عمران:

amirreza.golkarian@srbiau.ac.ir

وبسایت دائمی کنفرانس ها:

www.ARGconf.ir

آدرس : مشهد - بلوار امامت - امامت 12- پلاک 32.1 - ساختمان مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-9): 36108748 - 051

پست الکترونیک: Info@argconf.ir