کنفرانس مهندسی عمران

سومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
راهنمای ثبت نام

محققین و دانشجویان گرامی می توانند پس از ایجاد پروفایل شخصی در سایت کنفرانس و مطالعه دقیق بخش های درباره همایش، راهنمای ثبت نام و راهنمای نوشتن مقاله نسبت به ارسال مقالات خود از طریق بخش ثبت نام و ارسال مقاله اقدام نمایند.

مقالات ارسالی می توانند به زبان های فارسی و یا انگلیسی ارسال گردند. نام هر محقق چه بعنوان نویسنده اول و چه بعنوان همکار نمی تواند در بیش از سه مقاله تکرار گردد لذا از محققین گرامی تقاضا می گردد جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکلات ناخواسته نسبت به رعایت این موضوع دقت نمایند. خاطر نشان می گردد که کنفرانس مذکور به صورت غیرحضوری بوده (شایان ذکر است به کلیه شرکت کنندگان گواهینامه پذیرش و ارائه مقاله اعطاء خواهد شد) و پک کامل همایش به همراه گواهینامه پذیرش و ارائه مقاله، کتابچه و CD مقالات در روز پایانی کنفرانس 30 اردیبهشت 1397 به آدرس پستی شرکت کنندگان محترم ارسال می گردد. شرکت کنندگان محترم می بایست در بازه زمانی 15 اسفندماه 1396 لغایت 15 اردیبهشت ماه 1397 مقالات کامل خود را از طریق سایت دبیرخانه ارسال نمایند. نتایج داوری مقالات در بازه حداکثر یک هفته پس از ارسال هر مقاله اعلام خواهد شد و شرکت کنندگان محترم می توانند نسبت به ثبت نام نهایی مقالات و واریز وجه کنفرانس از طریق سایت دبیرخانه اقدام فرمایند. آندسته ازمقالاتی که حداکثر تا تاریخ 22اردیبهشت 1397 ثبت نام نهایی نشده باشند از لیست مقالات کنفرانس حذف خواهند شد، هزینه ثبت نام نهایی مقالات اول 150،000 تومان مقالات دوم 120،000 تومان و مقالات سوم 100،000 تومان خواهد بود. هزینه پرداختی برای مقالات شامل هزینه داوری مقالات، دریافت پک کامل کنفرانس همراه با کتابچه و CD مقالات کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله در کنفرانس  وهزینه ارسال پک به آدرس پستی ارسال کننده مقالات می باشد.

هزینه های مذکور برای برخورداری یک نفر (ارسال کننده مقالات) از امکانات فوق بوده و برای درخواست امکانات مشابه برای هر تعداد نفرات بیشتر از امکانات مذکور هزینه 100.000 تومان برای هر نفر اضافی می بایست پرداخت گردد که در هنگام تکمیل نهایی فرآیند ثبت نام و واریز وجوه ثبت نام قابل انتخاب و پرداخت خواهد بود.

ویرایش نهایی مقالات از تاریخ 20 لغایت 22 اردیبهشت 1397مقدور خواهد بود.

در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال با شماره تماس های زیر در بازه زمانی 9 الی 14 تماس حاصل فرمایید:

شماره پاسخگویی دبیرخانه: 36108748-051

ایمیل دبیرخانه: Info@argconf.ir

ایمیل مستقیم مسئول پاسخگویی به سوالات کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی : amirreza.golkarian@srbiau.ac.ir

آدرس : مشهد - بلوار امامت - امامت 31- پلاک 84.1 - طبقه سوم - دفتر مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-9): 36108748 - 051

پست الکترونیک: Info@argconf.ir