پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران
ارتباط با ما

آدرس دبیرخانه:

مشهد - بلوار امامت - امامت 21- پلاک 84.1 - طبقه سوم - دفتر مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-11):

051-36108748

ایمیل دبیرخانه:

Info@argconf.ir

وبسایت دائمی کنفرانس ها:

www.argconf.ir

آدرس : مشهد - بلوار امامت - امامت 21- پلاک 84.1 - طبقه سوم - دفتر مرکزی موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ

تلفن دبیرخانه (ساعات پاسخگویی 14-11): 36108748 - 051

پست الکترونیک: Info@argconf.ir